Účastníci Bohemian Gran Fondo podpoří výzkum rakoviny prsu

28.09.2015 (20:07)
Český Krumlov - V sobotu 3. října proběhne v Českém Krumlově 2. ročník vytrvalostní cyklistické akce Bohemian Gran Fondo. Oblíbené sportovní klání bude mít již tradičně charitativní rozměr. Jeho výtěžek budě letos věnován na podporu výzkumu rakoviny prsu.

Zdraví sportovci v plné síle a mladé ženy s vážným onkologickým onemocněním – dva zdánlivé protipóly a na první pohled nesouvisející témata. Že mezi nimi může být určitá paralela, dobře ví organizátor jednoho z nejnáročnějších amatérských cyklistických závodů ve střední Evropě Jiří Hlach: „S manželkou jsem prožíval léčbu její nemoci a viděl, že je to náročný závod na dlouhou trať, symbolicky srovnatelný právě se sportovními výkony našich účastníků."

To byl také jeden z důvodů, proč se organizátoři rozhodli podpořit letos právě Projekt 35, který se věnuje prevenci rakoviny prsu u mladých žen. Výtěžek ze startovného závodu tak přispěje k dalším poznatkům v oblasti nezávislého klinického výzkumu a rozvoji české medicíny právě v této oblasti.

„Již deset let registrujeme ženy s karcinomem prsu do 35 ti let v rámci komplexního programu diagnostiky a nejmodernější léčby,“ vysvětluje předsedkyně projektu, docentka Petra Tesařová, z Onkologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze, a dodává „Včasný záchyt nemoci, její správná léčba i sociální a psychologická pomoc mladým ženám je totiž pro úspěšné překonání rakoviny prsu zásadní."

Tradiční charitativní amatérská cyklistická akce, která svým výškovým profilem patří mezi nejnáročnější nejen ve střední Evropě, startuje v sobotu v Českém Krumlově na parkovišti Pod Poštou v různých časech dle délky čtyř připravených tratí. Jezdci svou účastí pomáhají naplnit motto závodu, které zní: "Race to HELP, Help to Win". Více na www.bohemiangranfondo.cz.

PROJEKT 35 vznikl v roce 2005 na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN komplexní program péče o pacientky s karcinomem prsu do 35 let. Ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně a řadou českých a moravských pracovišť byla vybudována dobře fungující záchranná síť pro mladé pacientky. Projekt 35 se zaměřuje jak na registr nemocných, jehož výstupy se odráží v léčebných postupech pod dohledem multidisciplinárních týmů, tak i ve snaze o časnou diagnostiku nemoci (edukace gynekologických sester, samovyšetřování prsů, sekundární prevence u nosiček genetické mutace BRCA ½ atp.) a psychologickou i sociální pomoc pacientkám.
Autor: mk
 
:: reklama
:: reklama
 
tvrtek 1. ervna 2023
svtek m Laura a ztra Jarmil
 
TIP: Vyberte si region (okresn msto) i zvolte rubriku zprv, pop. oboj a ulote do oblbench. Nastaven URL adresa funguje jako filtr pro Vmi zvolen vbr zprv.